I. Garantna knjižica

  • Podaci o vozilu:

 

II. Tehnički podaci o ugrađenom autogas sistemu

  • Podaci o vlasniku

 

Verifikacija